In mijn werk gebruik ik Schateiland Expeditie, Schatgravers, SchatgraversRegenboog GevoelsVerkenner en KompasVinder. Stuk voor stuk prachtige methodieken, die ik mij helemaal eigen heb gemaakt om anderen te laten schitteren & stralen.

Ik kijk welke methodiek het beste aansluit bij wat op dat moment nodig is of ik maak een combinatie.

Methodieken 

Schateiland Expeditie gebruik ik om kinderen zich op creatieve wijze te laten uiten. Het kan fijn zijn om niet alleen te hoeven praten om jezelf onder woorden te brengen. Je kind ontwerpt zijn eigen unieke schateiland. Een plek waar het altijd weer naar terug kan keren.

Op dit eiland staan we stil bij de schatten die je kind bezit, bij wie het zich fijn en veilig voelt, waar het blij van wordt of wat het graag doet. Dingen die kunnen afleiden of iets wat je kind nog wil leren.

Wensen, struikelblokken en oplossingen worden helder. Je kind ontdekt waar de schoen wringt en wat hij/zij eraan kan doen.

Schateiland Expeditie

Schatgravers

Schatgravers gebruik ik om kinderen kennis te laten maken met zichzelf, de ander en de omgeving. Dit alles op een ongedwongen en speelse manier. Het is een avontuurlijk kaartspel dat verbindt, inspireert en raakt.

Je kind ontdekt welke schatten hij/zij bezit met de schatkaarten en doet positieve ervaringen op door de speelse en zinnige opdrachten van de karweikaarten. De karweikaarten geven zelfinzicht, plezier en luchtigheid.

Schatgravers versterkt het zelfbeeld en je kind leert spelenderwijs zoveel over zichzelf, waardoor het steviger in zijn/haar schoenen komt te staan.Schatgravers Regenboog gebruik ik om kinderen positieve, helpende, eigen unieke gedachten te laten maken op kleurrijke wijze, die je kind steeds weer tegen zichzelf kan zeggen om door een bepaalde situatie heen te komen. 

Je kind gaat zijn eigen unieke regenboog ontwerpen. In elke boog komt een positieve, helpende gedachte te staan. Deze gedachten ontstaan door het uitvoeren van de karweikaarten van Schatgravers. Positieve, zelf-gevoelde belevenissen zet je kind om in zijn/haar eigen woorden. Zijn/haar gedachte. Tijdens het coachtraject kunnen we de helpende gedachte koppelen aan het coachdoel.

Schatgravers Regenboog

GevoelsVerkenner gebruik ik om kinderen bewuster en creatiever hun gevoelsleven te laten verkennen op beeldende wijze. ‘Wat voel je? Vanuit welke invalshoek verbind jij je met dit gevoel? Hoe ga je ermee verder?’

Je kind leert dat alle gevoelens ertoe doen er er mogen zijn. Ze hebben namelijk allemaal iets te vertellen. Met verschillende werkbladen, een verhaal, een poster, visualisaties gaat je kind zijn/haar gevoelens beter leren herkennen en erkennen, zodat gevoelens een plek krijgen om mee om te gaan.

GevoelsVerkenner

KompasVinder gebruik ik voor opvoeders die inzicht of richting zoeken in een levensvraag. Dit kan een opvoedingsvraag zijn of iets anders dat speelt. Het is een kaartspel dat verbindt, inspireert en raakt. Met behulp van koers- en vizierkaarten leggen wij een kompas. De vizierkaarten geven jouw waarden weer en de koerskaarten zijn zinnen/quotes die je een praktische reflectietool kunnen bieden in de vraag die je hebt. Het levert vernieuwde inzichten op die je verder kunnen helpen.

KompasVinder

TEMPLATE BY STUDIO MHILARIUS